Dombrowski, M. (2016) „«Nauki ścisłe a filozofia» i inne pisma filozoficzne (1933–1939) Stanisława Ignacego Witkiewicza – problemy tekstologiczno-edytorskie”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, 9(1), s. 21–25. doi: 10.12775/SE.2016.003.