Kądziela, Paweł. 2016. „Listy Józefa Wittlina Do Stefanii Kossowskiej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 8 (2):105-16. https://doi.org/10.12775/SE.2015.024.