Lutomierski, Marcin. 2016. „Edytorstwo Dzieł Literackich W «polskim Londynie» (1940–1990). Zagadnienia I Postulaty Badawcze”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 8 (2):79-86. https://doi.org/10.12775/SE.2015.021.