Tyszkiewicz, Barbara. 2015. „Jak Polska Pyza ujawniała Tajemnicę państwową. Baśń Hanny Januszewskiej W Dokumentacji GUKPPiW”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 7 (1):95-104. https://doi.org/10.12775/SE.2015.010.