Bordzoł, Piotr. 2014. „Listy Leopolda Méyeta Do Bronisława Czarnika Z Lat 1893–1896 (opracowanie Tekstologiczne Piotr Bordzoł)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 6 (listopad):105-14. https://doi.org/10.12775/SE.2014.013.