Krysowski, Olaf. 2014. „Cześć I Zapomnienie. O Historii I Metodologii Edycji liryków Zygmunta Krasińskiego”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 6 (listopad):11-16. https://doi.org/10.12775/SE.2014.002.