„Informacje O Autorach”. 2022. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 22 (2):245-50. https://doi.org/10.12775/SE.2022.00044.