Dąbrowska, Danuta. 2022. „Alegorie Dzielenia Się Obrazami (na Podstawie Praktyki Edukacyjnej)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 22 (2):223-28. https://doi.org/10.12775/SE.2022.00040.