Bizior-Dombrowska, Magdalena. 2022. „Słowacki W rękopisach (przypadek «Samuela Zborowskiego»)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 22 (2):7-12. https://doi.org/10.12775/SE.2022.00022.