Budnik, Magdalena. 2022. „Nieznany Diariusz Janiny Konarskiej. Początki Francuskiego Wychodźstwa Słonimskich (od 22 września Do 7 Listopada 1939 Roku)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 21 (1):169-78. https://doi.org/10.12775/SE.2022.00012.