Zawiszewska, Agata. 2022. „Spuścizna piśmienna Teodory Męczkowskiej W Badaniach Nad Dziejami Polskiego Ruchu Kobiecego”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 21 (1):47-53. https://doi.org/10.12775/SE.2022.0004.