Głębicka, Ewa. 2021. „„Myśli O państwie” I «Kilka myśli, Co nienowe». Zagadki Okupacyjnej Publicystyki Marii Dąbrowskiej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 20 (2):153-72. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0025.