Wiśniewska-Grabarczyk, Anna. 2021. „Archiwalia «pionierskiego» Okresu Powojennej Cenzury. Literatura W Poufnych Biuletynach urzędu Cenzury (1945–1951)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 20 (2):51-62. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0019.