Budrowska, Kamila, Wiktor Gardocki, i Katarzyna Kościewicz. 2021. „Wstęp”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 20 (2):5-6. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0030.