Bizior-Dombrowska, Magdalena, i Maria Woźniak. 2021. „„Zabawa W powieść” – «Wspomnienia» Barbary Czerwijowskiej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 19 (1):119-33. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0012.