Zarzycka, Jagoda. 2021. „«Notatnik» Anny Kamieńskiej W świetle listów Wydawcy Marcina Babraja Do Pisarki”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 19 (1):91-97. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0009.