Winek, Teresa. 2021. „Założenia Edytorskie I Terminologia Filologiczna Zjazdu Historyczno-Literackiego Im. Jana Kochanowskiego”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 19 (1):19-25. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0002.