Wróblewski, Maciej. 2021. „Wypracowania Szkolne (1945–1946) O Tematyce Wojennej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 18 (2):159-74. https://doi.org/10.12775/SE.2020.00037.