Walczak, Albert. 2021. „Komentarz I Modernizacja dzieła Literackiego Dla uczniów szkoły Podstawowej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 18 (2):49-63. https://doi.org/10.12775/SE.2020.00027.