Zarych, Elżbieta. 2020. „Leśmianowski Orient W Typografii I Ilustracji «Ali Baby I Czterdziestu zbójców»”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 17 (1):53-74. https://doi.org/10.12775/SE.2020.0005.