Kacprzak, Marta M. 2020. „Z dziejów Wydania Pomnikowego «Dzieł Wszystkich» Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884–1897)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 17 (1):35-51. https://doi.org/10.12775/SE.2020.0004.