Radowska-Lisak, Mirosława. 2020. „Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego Do N.N. W Zbiorach Muzeum Im. Ks. Józefa Jarzębowskiego W Licheniu Starym”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 16 (2):133-44. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0034.