Zaczkowska-Szypowska, Emilia. 2020. „Tomy rękopiśmienne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Wobec Kultury rękopisu”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 16 (2):37-47. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0024.