Kuczkowski, Bartłomiej. 2020. „Wstęp”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 16 (2):5. https://doi.org/10.12775/28716.