Więckiewicz, Agnieszka. 2019. „Od Codziennych Praktyk piśmiennych Do Teorii Introspekcji. Nieznane Dzienniki Juliana Ochorowicza”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 15 (1):81-88. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0008.