Andrysiak, Ewa. 2013. „Edycje «Pamjatnoj Knižki Kališskoj Gubernii» Jako przykład Rosyjskiej Produkcji Wydawniczej W Dawnym Królestwie Polskim”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 4 (1):81-87. https://doi.org/10.12775/SE.2013.0010.