Krasińska, Maria Beatrix. 2012. „List Marii Beatrix Krasińskiej Do Antoniego Edwarda Odyńca [Warszawa, Kwiecień 1877] (przygotowała Monika Myszor-Ciecieląg)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 3 (2):109-14. https://doi.org/10.12775/SE.2012.028.