Bednarek, Beata. 2019. „Liryki Z Czterech początkowych ksiąg Poezyj Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną Pisanych – Z Ustaleń Edytora”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 14 (2):41-51. https://doi.org/10.12775/SE.2018.0019.