Winek, Teresa. 2018. „Dzieła Klementyny Z Tańskich Hoffmanowej W Opracowaniu Narcyzy Żmichowskiej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 13 (1):35. https://doi.org/10.12775/SE.2018.0004.