Szargot, Barbara, i Maciej Szargot. 2018. „Jak wydawaliśmy Powieść składaną I Powieść Zlepianą”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 13 (1):27. https://doi.org/10.12775/SE.2018.0003.