Budrewicz, Tadeusz. 2017. „Od chłopa Do Narodu. O Autografie Pana Balcera W Brazylii”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 11 (1):125-34. https://doi.org/10.12775/SE.2017.0009.