Modzelewska, Ewa. 2017. „Podróż Do Ameryki Majora Józefa Hordyńskiego”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 11 (1):113-23. https://doi.org/10.12775/SE.2017.0008.