Kowalski, Grzegorz. 2017. „Dolinami Rzek Zygmunta Glogera Z Perspektywy Edytorskiej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 11 (1):31-44. https://doi.org/10.12775/SE.2017.0002.