Pawlak, Przemysław. 2016. „Stanisław Ignacy Witkiewicz, Ogólna Podstawa Krytyki poglądów Koła Wiedeńskiego I Pokrewnych (Zarzut błędnego koła)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 9 (1):69-102. https://doi.org/10.12775/SE.2016.008.