Dombrowski, Maciej. 2016. „«Nauki ścisłe a filozofia» I Inne Pisma Filozoficzne (1933–1939) Stanisława Ignacego Witkiewicza – Problemy Tekstologiczno-Edytorskie”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie 9 (1):21-25. https://doi.org/10.12775/SE.2016.003.