GRZYMAŁA, K. Stanisława Kostki Potockiego rękopiśmienne ćwiczenia z przekładu. Rekonesans edytorski. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 33–39, 2019. DOI: 10.12775/SE.2018.0018. Disponível em: https://apcz.umk.pl/sztukaedycji/article/view/SE.2018.0018. Acesso em: 23 kwi. 2024.