DOMBROWSKI, M. „Nauki ścisłe a filozofia” i inne pisma filozoficzne (1933–1939) Stanisława Ignacego Witkiewicza – problemy tekstologiczno-edytorskie. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 21–25, 2016. DOI: 10.12775/SE.2016.003. Disponível em: https://apcz.umk.pl/sztukaedycji/article/view/SE.2016.003. Acesso em: 30 lis. 2023.