Kądziela, P. (2016). Listy Józefa Wittlina do Stefanii Kossowskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 8(2), 105–116. https://doi.org/10.12775/SE.2015.024