Ślizewska, K. (2016). O problemach edycji "Arii z kurantem". Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 8(2), 37–53. https://doi.org/10.12775/SE.2015.017