Tyszkiewicz, B. (2015). Jak polska Pyza ujawniała tajemnicę państwową. Baśń Hanny Januszewskiej w dokumentacji GUKPPiW. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 7(1), 95–104. https://doi.org/10.12775/SE.2015.010