Myszor-Ciecieląg, M. (2012). Antoni Edward Odyniec jako wydawca listów Stefana Garczyńskiego. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 2(1), 27–32. https://doi.org/10.12775/SE.2012.004