Bordzoł, P. (2014). Listy Leopolda Méyeta do Bronisława Czarnika z lat 1893–1896 (opracowanie tekstologiczne Piotr Bordzoł). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 6, 105–114. https://doi.org/10.12775/SE.2014.013