Krysowski, O. (2014). Cześć i zapomnienie. O historii i metodologii edycji liryków Zygmunta Krasińskiego. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 6, 11–16. https://doi.org/10.12775/SE.2014.002