Strzyżewski, M. (2023). Cenzura w statystykach . Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 24(2), 203–205. https://doi.org/10.12775/SE.2023.0035