Płońska, K., & Bukowski, F. (2022). Przewodnik edytorski za 2022 rok. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 22(2), 251–253. https://doi.org/10.12775/SE.2022.00045