Informacje o Autorach. (2022). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 22(2), 245–250. https://doi.org/10.12775/SE.2022.00044