Dąbrowska, D. (2022). Alegorie dzielenia się obrazami (na podstawie praktyki edukacyjnej). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 22(2), 223–228. https://doi.org/10.12775/SE.2022.00040