Gruchała, J., Kruszewski, W., & Pachocki, D. (2022). „Pracy edytorskiej nie da się zrobić, siedząc w kawiarni”. Rozmowa Wojciecha Kruszewskiego i Dariusza Pachockiego z Januszem Gruchałą. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 22(2), 195–207. https://doi.org/10.12775/SE.2022.00037