Bizior-Dombrowska, M. (2022). Słowacki w rękopisach (przypadek „Samuela Zborowskiego”). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 22(2), 7–12. https://doi.org/10.12775/SE.2022.00022