Libich, M. (2022). „To straszne, ale ja tak muszę pisać”. Dzienniki Anny Pogonowskiej – próba lektury. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 21(1), 73–84. https://doi.org/10.12775/SE.2022.0007